Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

20 λεπτά

εννοιολογικός προσδιορισμός- χάρτες εννοιών

Φύλλα Εργασίας

Προκειμένου να ορίσουμε τις έννοιες και τις διαφορές μεταξύ μετανάστη-πρόσφυγα, διακρίνουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνονται οι μετακινήσεις των πληθυσμών (αποικίες, μετανάστευση εσωτερική/εξωτερική). Εξηγούμε τους όρους αλλοδαπός, ξένος, ομογενής, σε συνδυασμό με τους όρους ιθαγένεια, εθνικότητα, υπηκοότητα, παλιννόστηση. Δείχνουμε σχηματοποιημένα τα κριτήρια μετανάστευσης. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στις αιτίες και τις συνέπειες των μετακινήσεων τόσο στο άτομο, όσο και στις κοινωνίες προέλευσης και υποδοχής. Εξηγούμε το μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται και αναπαράγονται τα στερεότυπα, το πώς οδηγούν σε προκαταλήψεις και σε στάσεις (ρατσισμός) με τη βοήθεια παραδειγμάτων, εικόνων-συμβολισμών.

έννοιες-γνωστικά σχήματα

στερεότυπα-σύμβολα

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)