Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισροές-Εκροές και Παραγωγή προϊόντων

45 λεπτά

Παραγωγή προϊόντων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, στη 2η φάση του εκπαιδευτικού σεναρίου, εργάζονται σαν ομάδα. Μέσα από τις δραστηριότητες της φάσης διερευνούν τον τρόπο αύξησης της παραγωγής των προϊόντων με απώτερο στόχο να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση των συντελεστών παραγωγής.

Για την υλοποίηση της φάσης, επιλέγεται η παιδαγωγική προσέγγιση του αυτοδιοικούμενου μαθητικού σεμιναρίου στην τάξη με τη χρήση διαδραστικού πίνακα. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα μαθητικά σεμινάρια, καθώς αποτελούν βασική μέθοδο του μαθήματος της Τεχνολογίας και πολλές από τις αποφάσεις της ομάδας λαμβάνονται μέσα από αυτά.

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε ένα μαθητή το ρόλο του Υπεύθυνου Σεμιναρίου και ο μαθητής, από εκεί και έπειτα, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Αρχικά παρουσιάζει το πρόβλημα που θέτει το μαθησιακό αντικείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόβλημα είναι η αύξηση της παραγωγής των προϊόντων μία βιομηχανίας και για να συμβεί αυτό, πρέπει να ρυθμιστούν κατάλληλα οι συντελεστές παραγωγής σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους. Κάθε συντελεστής παραγωγής μεταβάλλεται με την μετακίνηση του αντίστοιχου χειριστηρίου στο μαθησιακό αντικείμενο.

Ο μαθητής/Υπεύθυνος Σεμιναρίου, διευθύνει τη διερευνητική συζήτηση που γίνεται στην τάξη για την επίλυση του προβλήματος, δίνει διαδοχικά (αλλά και αφαιρεί) το λόγο από τους συμμαθητές του, συγκεντρώνει τις απαντήσεις-απόψεις τους και ανακοινώνει την απόφαση που λαμβάνει η ομάδα. Μετακινεί στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα τα χειριστήρια των συντελεστών παραγωγής σύμφωνα με την απόφαση της ομάδας και μετά τον έλεγχο, ανακοινώνει τα μηνύματα ανατροφοδότησης που εμφανίζονται στην οθόνη. Συντονίζει τον αναστοχασμό της ομάδας (Σκέψη-Απόφαση-Αποτέλεσμα) και τη συζήτηση για τη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής επίλυσης του προβλήματος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την εκπλήρωση του στόχου που είναι η αύξηση της παραγωγής των προϊόντων.

Στο τέλος της δραστηριότητας ανακεφαλαιώνει τα συμπεράσματα του σεμιναρίου.

Ο ρόλος του υπεύθυνου είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία του σεμιναρίου, αυτός καθορίζει τη σειρά και το χρόνο που θα μιλήσουν οι συμμαθητές του, ώστε να αποφεύγεται η μονοπώληση της συζήτησης από λίγους μαθητές, φροντίζει να υπάρχει ηρεμία στην τάξη και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διεξαχθεί μια εποικοδομητική συζήτηση.

Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη διεξαγωγή της δραστηριότητας από την ομάδα των μαθητών και παρεμβαίνει αν του ζητηθεί. Προτείνεται, κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, σε συγκεκριμένο και προσυμφωνημένο με την ομάδα των μαθητών χρονικό διάστημα, να εναλλάσει τους μαθητές της ομάδας στο ρόλο του Υπεύθυνου Σεμιναρίου.

Ήρθε η ώρα της παραγωγής

Διευκρίνιση: 
Ο καθηγητής Τεχνολογίας

Μπορείς να αυξήσεις την παραγωγή των προϊόντων;

Διευκρίνιση: 
Διάβασε τους κανόνες και πάτησε το βελάκι κάτω αριστερά για να ξεκινήσει το εκπαιδευτικό παιχνίδι (το πάνω δεξιά βελάκι μεγαλώνει την οθόνη)
Σχόλιο: 
Μεταβάλλοντας τους συντελεστές παραγωγής μπορείς να αυξήσεις την παραγωγή των προϊόντων. Κάθε φορά που θα πατάς του κουμπί "Έλεγχος" θα βλέπεις τι έχεις καταφέρει

.

Διευκρίνιση: 
Ο καθηγητής Τεχνολογίας

Προβλήματα

Διευκρίνιση: 
Κάνε τις πράξεις και συμπλήρωσε το κενό με τη λύση που θα βρεις
Σχόλιο: 
Τα προβλήματα υπάρχουν και στο φύλλο εργασίας 1. Μπορείς να αποθηκεύσεις το φύλλο εργασίας στον υπολογιστή και να το τυπώσεις.

.

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωαννης Τζωρτζακης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια