Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Se déplacer en ville

40 λεπτά

Comment ça se conjugue?

Φύλλα Εργασίας

Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://lexiquefle.free.fr/ville.swf, πατήστε στη στήλη verbes. Δείτε πώς κλίνονται τα ρήματα της α’ συζυγίας (monter, tourner, avancer, reculer, passer, traverser, rouler), της γ’ συζυγίας (prendre, sortir, descendre, devoir) τα βοηθητικά ρήματα être, avoir, aller και το αντωνυμιακό ρήμα se garer. Στη συνέχεια να συμπληρώσετε την παρακάτω άσκηση με τη σωστή προσωπική αντωνυμία που λείπει ή/και την κατάληξη ρήματος που αντιστοιχεί. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο φύλλο εργασίας.

Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Comment ça se conjugue?

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΑ (Εκπαιδευτικός)