Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Se déplacer en ville

40 λεπτά

Trouvez votre chemin!

Φύλλα Εργασίας

Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://lexiquefle.free.fr/ville.swf, πατήστε τη στήλη 'retrouver son chemin', ακούστε την επιδεικνυόμενη διαδρομή και πατήστε δεξί κλικ πάνω στο σωστό κτίριο, όπου είναι ο προορισμός της συγκεκριμένης διαδρομής. Έχετε δικαίωμα σε 2 λάθη, ενώ στο τρίτο λάθος εμφανίζεται η λύση της διαδρομής και το κείμενο που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Υπάρχουν 5 διαφορετικές ασκήσεις. Σημειώστε στον πίνακα του συνημμένου φύλλου εργασίας ποια διαδρομή βρήκατε σωστά και ποια λάθος.

Trouvez votre chemin!

Le plan de Paris

Rue de l'Échelle à Paris

Se déplacer à Paris

Quelle direction?

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΑ (Εκπαιδευτικός)