Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα ζώα εκπέμπουν sos

45 λεπτά

Συμπεράσματα- Αξιολόγηση

Ο στόχος της 3η διδακτική ώρα  ως στόχο την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν έως τώρα οι μαθητές με τη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη.

Η ολομέλεια τησ τάξης  κατασκευάζει έναν εννοιολογικό χάρτη με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspirasion. Σε αυτόν θα περιέχεται η κεντρική ιδέα «ζώα υπό εξαφάνιση» και τα τέσσερα βασικά ζώα ( αρκούδα, χρυσό τσακάλι, χελώνα καρέττα καρέττα, φώκια μονάχους μονάχους). Ζητάμε από τους μαθητές να τα συνδέσουν με πλαίσια μέσα στα οποία θα γράψουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής  και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

 

 

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πουρλιάκα (Εκπαιδευτικός)