Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πάμε μια βόλτα στη γειτονιά

90 λεπτά

Προετοιμασία για την επίσκεψη στη συνοικία μας

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητα 1η : Καταιγισμός ιδεών

Στην αίθουσα διδασκαλίας εφαρμόζεται καταιγισμός ιδεών. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να πουν  λέξεις που συνδέονται με τη συνοικία και θα ήθελαν να μελετήσουν (π.χ. δρόμοι, πλατεία, φούρνος, πολυκατοικίες, δέντρα κ.α.) Γράφονται οι λέξεις στον πίνακα και στη συνέχεια ομαδοποιούνται. Έτσι δημιουργούνται τα υποθέματα, με τα οποία οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες , θα ασχοληθούν κατά την επίσκεψη στη συνοικία. Δημιουργείται δηλαδή στον πίνακα η «αράχνη»,  όπου στο κέντρο είναι γραμμένο το βασικό θέμα που είναι «Γνωρίζω τη συνοικία μου» και γύρω είναι γραμμένα τα υποθέματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι ομάδες.

Τα θέματα που ενδεικτικά μπορεί να προκύψουν και με τα οποία θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα χωριστά είναι:

-Το πράσινο στη συνοικία

-Τα κτίρια και οι δρόμοι

-Οι πλατείες, η παιδική χαρά

-Τα μαγαζιά και οι επαγγελματίες

Δραστηριότητα 2η : Δημιουργία ταυτότητας της ομάδας

Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα που θα ασχοληθούν και σχηματίζουν ομάδες ανάλογα με το θέμα. Οι ομάδες φροντίζουμε να αποτελούνται από 4-5 μαθητές/τριες, κάνοντας τις ανάλογες διαπραγματεύσεις αν είναι αναγκαίο. Κάθε ομάδα αποφασίζει ένα όνομα και ένα σήμα που θα τη χαρακτηρίζει. Οι μαθητές συζητούν για το ρόλο τους στην ομάδα και τους κανόνες που θα ακολουθήσουν.  Συνήθως οι ρόλοι είναι συντονιστής, γραμματέας, εκπρόσωπος, μέλος. Στις ομάδες γίνεται  συζήτηση για τους κανόνες συνεργασίας.  Ενδεικτικά κάποιοι κανόνες μπορεί να  είναι: ακούω χωρίς να διακόπτω, μιλάω χαμηλόφωνα, όποιος μιλάει είναι σύντομος, ακούγεται η απόφαση των περισσοτέρων κτλ. Οι κανόνες, που θα συναποφασιστούν από όλες τις ομάδες, θα γραφούν σε χαρτί του μέτρου και θα αποτελέσουν το συμβόλαιο της τάξης, το οποίο θα συνυπογράψουν όλοι οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια κάθε μαθητής προετοιμάζει ένα καρτελάκι που θα φορέσει, στο οποίο γράφει το όνομα της ομάδας και ζωγραφίζει το σήμα που σχετίζεται με το θέμα τους.

Δραστηριότητα 3η: Βόλτα στη συνοικία με το Google Earth

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, μεταφέρονται στο εργαστήριο πληροφορικής. Σε κάθε υπολογιστή υπάρχει το πρόγραμμα Google Earth και ο εκαιδευτικός εξηγεί τις δυνατότητές του και επιδεικνύει στους μαθητές πώς λειτουργεί. Οι ομάδες θα περιηγηθούν στην γειτονιά τους με έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο και θα εντοπίσουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις για ό,τι τους έκανε εντύπωση, ώστε στη συνέχεια να το συναντήσουν  από κοντά. Επίσης θα αποθηκεύσουν φωτογραφίες από το Google Earth, που είναι παλαιότερες και θα τις συγκρίνουν με αυτές που θα τραβήξουν οι ίδιοι για να εντοπίσουν  ομοιότητες και διαφορές.

Παραδείγματα εικόνων υπάρχουν στο σχετικό υλικό: Η συνοικία μας από ψηλά και Οι δρόμοι της γειτονιάς μας.

Δραστηριότητα 4η : Σχεδιασμός φύλλου εργασίας

Κάθε ομάδα πριν ξεκινήσει την εξερεύνηση στη συνοικία, ανοίγει στον υπολογιστή ένα αρχείο word με ένα ημιδομημένο φύλλο εργασίας.  Η κάθε ομάδα έχει το αντίστοιχο με το θέμα της φύλλο εργασίας  το οποίο θα επεξεργαστεί, συμπληρώνοντας το με ερωτήσεις ή άλλες δραστηριότητες, με βάση τις προτάσεις των ίδιων των παιδιών και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Η συνοικία μας από ψηλά

Δρόμοι της γειτονιάς μας

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές αναζητούν φωτογραφίες της γειτονιάς μας από το Google Earth που θα συγκρίνουν με τις δικές τους

Μένω σε κάποια γειτονιά

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Νομικού (Εκπαιδευτικός)