Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

«Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…

40 λεπτά

Προετοιμασία ομάδων

Οι μαθητές μεταβαίνουν στην αίθουσα πληροφορικής, έχουν ήδη χωριστεί με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής εργασίας,  σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων, οι οποίες υποδιαιρούνται η καθεμιά σε δύο υποομάδες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να  κατανέμονται δύο με τρείς μαθητές σε κάθε υπολογιστή. Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνάς τους:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ  

Η κάθε ομάδα έχει ήδη ορίσει συντονιστή, γραμματέα και χειριστή P/C. Ο συντονιστής μπορεί να συνεργάζεται και με τις άλλες ομάδες ή να ζητά τη βοήθεια του καθηγητή.

Οι μαθητές ακούνε το τραγούδι Ερωτικό σε σύνθεση Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Άλκη Αλκαίου σε πρώτη εκτέλεση από τον Μ. Μητσιά, και επίσης το «Κλάμα του Εμιγκράντου» παραδοσιακό τραγούδι από τα ελληνόφωνα χωριά της Κ. Ιταλίας και καλούνται να προβληματιστούν. 

Εξηγεί στην ολομέλεια της τάξης το θέμα και τους στόχους της εργασίας και αναλύει τις κύριες κατευθύνσεις και την πορεία που θα ακολουθηθεί. Ορίζει σε κάθε ομάδα το θέμα που θα διαπραγματευτεί και την παραπέμπει στο σχετικό φύλλο εργασίας.

 

Οι μαθητές συνειδητοποιούν τις δυσκολίες των μετακινήσεων, ιδιαιτέρως όταν οι τόποι εγκατάστασης είναι φτωχοί, αφιλόξενοι ή ακόμα εχθρικά διακείμενοι. Επιπλέον, καταλήγουν σε μια σειρά αιτίων που ωθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται, όπως: η ανάγκη επιβίωσης, η αναζήτηση καλύτερης τύχης, ο εξαναγκασμός σε φυγή, ο προσπορισμός πλούτου. Με την πέμπτη και έκτη ερώτηση οι μαθητές εισάγονται στο φαινόμενο του αρχαιοελληνικού αποικισμού και προχωρούν σε έναν αρχικό συσχετισμό με το σύγχρονο ρεύμα μετανάστευσης. Με τον τρόπο αυτό οι  μαθητές καταλήγουν στο κεντρικό διερευνητικό ερώτημα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)