Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

«Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…

200 λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β΄- ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Στόχος: Οι ιστορικοί αναζητούν, ιεραρχούν και παρουσιάζουν τα βασικά αίτια μετακίνησης κατά τη διάρκεια του Α΄ αλλά και του Β΄ αποικισμού. Στη συνέχεια καλούνται να καταγράψουν όλη την διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας και να εστιάσουν ιδιαίτερα στο ρόλο του Μαντείου των Δελφών. Και η ομάδα αυτή συγκρίνει τα δεδομένα της με τις τρέχουσες σύγχρονες μορφές μετανάστευσης.

 

2Ο Φύλλο εργασίας ( 2 διδακτικές ώρες)

 

1.Επισκεφθείτε τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την ελληνική γλώσσα και βρείτε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. Συγκεκριμένα μεταβείτε στη σελίδα ΠΥΛΗ1 (με ctrl + κλικ). Επιλέγετε Νέα Ελληνική à Εργαλεία à Ηλεκτρονικά λεξικά. Στη στήλη αριστερά επιλέξτε την Παράλληλη Αναζήτηση. Στις επιλογές αναζήτησης γράψτε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, βρείτε τη σημασία τους και δώστε ένα σύντομο ορισμό σ’ ένα κείμενο Word.

 • μητρόπολη
 • οικιστής

 

 

2.   Προτεινόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

 • ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ OREGON
 • ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ WIKI 
 • ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 • ΑΙΤΙΑ Α΄ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ1

 

 • Αφού επισκεφθείτε τις παραπάνω ιστοσελίδες (με ctrl + κλικ), να ξεχωρίσετε στον πίνακα που σας δίνεται τα αίτια που οδήγησαν  στον Α΄  αποικισμό  και αντίστοιχα στον Β΄ αποικισμό.
 • Μπορείτε να υποθέσετε τον κοινό τους παρανομαστή;

 

ΑΙΤΙΑ

Α΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

Β΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Σήμερα μπορείτε να σκεφτείτε για ποιους λόγους μεταναστεύουν οι Έλληνες; Ποιες περιοχές επιλέγουν για το νέο τους ξεκίνημα; Να απαντήσετε  σ’ ένα κείμενο Word, αφού περιηγηθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες (με ctrl + κλικ):
 • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
 • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ WIKI
 •  ΟΜΑΔΑ Β- ΦΥΛΛΟ 2 , εναλλακτικά μεταβαίνετε στο ομώνυμο κείμενο Word που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας

 

3ο Φύλλο εργασίας (2 διδακτικές ώρες)

3.  Αναζητήστε  πληροφορίες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις (με ctrl + κλικ):

·          ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ2

·         ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΙΚΙΑΣ WIKI , ενότητα «Διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας»

·         Πλοηγηθείτε στο λογισμικό Ιστορία a b c. Επιλέξτε την ενότητα Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού > Χάρτης Πλοήγησης > Γραπτές Πηγές >  2. Η ίδρυση μιας αποικίας,  3. Ο ιστορικός Θουκυδίδης για τον αποικισμό

 • ΠΗΓΕΣ ΑΠΌ ΗΡΟΔΟΤΟ , εναλλακτικά μεταβαίνετε στο κείμενο Word (Φύλλο Α4)που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας

Ø  Υποθέστε ότι είστε ο Αρχίας και ο Μύσεκλος, πολίτες της Κορίνθου. Οι συμπολίτες σας,  σας έχουν ορίσει ως οικιστές για την δημιουργία αποικιών. Περιγράψτε σ΄ ένα κειμενογράφο τη διαδικασία ίδρυσης της αποικίας στα πλαίσια του Β΄ Αποικισμού:

1)το πρώτο βήμα η επίσκεψη στο Μαντείο των Δελφών.

2)ποια περιοχή θα προτιμούσατε;

3)ποιους από τους συμπολίτες σας θα επιλέγατε και για ποιους λόγους;

4)ποια η προετοιμασία αλλά και τα εμπόδια κατά την άφιξη στον προορισμό

Ø  Έπειτα να συγκρίνετε σε ένα κειμενογράφο τη διαδικασία αυτή:

α)με τη δημιουργία αποικιών στα πλαίσια του Α΄ Αποικισμού αλλά κυρίως,

β)με τη διαδικασία που ακολουθεί κάποιος που μεταναστεύει σήμερα.

 

 

4.       Προτεινόμενες ιστοσελίδες (με ctrl + κλικ):

 • ΜΑΝΤΕΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ1
 • ΜΑΝΤΕΙΟ ΕΚΗΒΟΛΟΣ
 • ΔΕΛΦΟΙ ΙΜΕl
 • ΙΔΡΥΣΗ ΔΕΛΦΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
 • ΧΡΗΣΜΟΙ , στην ενότητα: «ο χρόνος και ο τρόπος των χρησμών»

 

 • Μέσα από τις πληροφορίες που σας δίνουν οι παραπάνω ιστοσελίδες να αναδείξετε σε ένα κειμενογράφο

Α) τον ρόλο του Μαντείου των Δελφών στην διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας και

Β) τις συμβολικές του διαστάσεις στο φαινόμενο του αποικισμού.

4ο Φύλλο εργασίας (1 διδακτική ώρα)

Συγκεντρώστε όλα τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σας και επενδύστε τα όπως κρίνετε απαραίτητο με οπτικοακουστικό υλικό σε ένα λογισμικό παρουσίασης μέχρι 5 διαφάνειες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)