Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.

25 λεπτά

Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας.

Φύλλα Εργασίας

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα δίνεται στους μαθητές το φύλλο εργασία με τις ερωτήσεις και το αντίστοιχο απαντητικό φύλλο. Οι μαθητές γράφουν τα ονόματα τους στο απαντητικό φύλλο και απαντούν στις ερωτήσεις.

Δίνονται προφορικές οδηγίες στους μαθητές να απαντούν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την αριστερή στήλη (αναφέρεται ως «1η απάντηση) αγνοώντας προς το παρόν τη δεξιά στήλη (2η απάντηση).

Στα πλαίσια επέκτασης του σεναρίου μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές που ολοκληρώνουν σύντομα το στάδιο αυτό να προβούν σε μετατροπή της επανάληψης, του ερωτήματος Γ, στις δύο άλλες δομές επανάληψης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΑΛΕΦ (Εκπαιδευτικός)