Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.

30 λεπτά

Δημιουργία ομάδων και συμπλήρωση φύλλου εργασίας

Φύλλα Εργασίας

Το παρόν στάδιο (τρίτο) καθώς και το τελευταίο (τέταρτο) πραγματοποιούνται κατά τη 2η διδακτική ώρα.

Στο τρίτο στάδιο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Η συγκρότηση ομάδων γίνεται με αυτό-οργάνωση. Οι μαθητές συνήθως επιλέγουν να εργαστούν με τον συμμαθητή που μοιράζονται το ίδιο θρανίο ή με τον τρόπο που εργάζονται στο εργαστήριο υπολογιστών είτε στο παρόν είτε σε άλλα μαθήματα. Ο διδάσκων παρεμβαίνει μόνο για να συντομεύσει τη διαδικασία εφόσον χρειαστεί ή για να συγκροτήσει ορισμένες ομάδες τριών μαθητών εφόσον οι υπολογιστές δεν επαρκούν για ομάδες των δύο. Σημειώνεται ότι κανένας μαθητής στο στάδιο αυτό δεν εργάζεται μόνος του ακόμη και αν ο αριθμός των υπολογιστών το επιτρέπει, καθώς στόχος είναι η συνδιαλλαγή των μαθητών όπως προτάσσει ο κοινωνικός επικοδομισμός, την προσέγγιση του οποίου ακολουθούμε.

Οι μαθητές αναγράφουν στο απαντητικό έντυπο τα ονόματα των συμμαθητών τους που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η πληροφορία αυτή χρησιμεύει στην περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση των απαντήσεων.

Οι μαθητές συζητούν τις απαντήσεις τους στα προβλήματα του φύλλου εργασίας, στο οποίο ήδη έχουν απαντήσει ατομικά ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν το υπολογιστικό περιβάλλον του «Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ», ώστε να αναθεωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις τους. Τις νέες απαντήσεις της καταγράφουν στη στήλη «2η απάντηση» του απαντητικού φύλλου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΑΛΕΦ (Εκπαιδευτικός)