Τεχνολογία (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μια ομάδα - πολλά ταλέντα

45 λεπτά

H Europe United γεννιέται!

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά, έγινε προβολή παρουσιάσεων 10 λεπτών  σχετικών με την Ευρώπη  στο διαδραστικό πίνακα του σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε υλικό από την επίσημη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υλικό που διαμόρφωσα θέλοντας να δώσω παραπάνω έμφαση στην σπουδαιότητα να γνωρίζουν τα παιδιά της σημερινής εποχής τα ευρωπαϊκά δικαιώματά τους. Τα παιδιά είχαν μια πρώτη επαφή με την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη κράτη που την αποτελούν.

Στη συνέχεια, αφού έγινε επεξήγηση του θέματος της εργασίας, θεωρήθηκε δίκαιο και παιδαγωγικό να ακολουθήσει η διαδικασία κλήρωσης των ρόλων.  Λαμβάνοντας υπόψη την αυτενέργεια των μαθητών δόθηκε το δικαίωμα της ανταλλαγής ρόλων με τη συναίνεση των συμμαθητών τους.  Για τη δράση αυτή είχαν σχεδιαστεί σημαίες για τους παίκτες από τα ευρωπαϊκά κράτη και είχαν τοποθετηθεί σε φάκελο κλειστό. Για τους υπόλοιπους ρόλους, για τον προπονητή, τους μεταφραστές, τον δικηγόρο και τον πρόεδρο, είχαν επιλεχθεί χαρακτηριστικά εικονίδια. Τα παιδιά ανοίγοντας τον φάκελο που επέλεγαν έβρισκαν την ιδιότητά τους (παίκτης, προπονητής, πρόεδρος, δικηγόρος, δημοσιογράφος, διερμηνέας).

Όσοι δεν γνώριζαν τη σημαία της χώρας που τους έτυχε έπρεπε  να ψάξουν από ποια χώρα κατάγονται και να τροποποιήσουν το όνομα τους ή να βρουν κάποιο φανταστικό που να έχει κάποια σχέση με τη χώρα προέλευσής τους. Για να βοηθηθούν τα παιδιά να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους σε κάθε μαθητή δόθηκε ένα φύλλο εργασίας με 3 βασικές ερωτήσεις για τη χώρα του.

Το φύλλο εργασίας συμπληρώθηκε στο σπίτι με τον τρόπο που κάθε παιδί επιθυμούσε ( επιπλέον πληροφορίες απο wikipedia, ζωγραφική , εικόνες) με στόχο να σκαναριστεί και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ομάδας.

 

Είσαι αληθινό μέλος της Europe United?

Διευκρίνιση: 
Παιχνίδι ερωτήσεων σχετικά με την Ευρωπαική Ένωση και την Europe United

Είσαι αληθινό μέλος της Europe United?

Είσαι αληθινό μέλος της Europe United?

Είσαι αληθινό μέλος της Europe United?

Είσαι αληθινό μέλος της Europe United?

Είσαι αληθινό μέλος της Europe United?

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Διευκρίνιση: 
Παιχνίδι που παίξαμε στον διαδραστικό πίνακα

Η κλήρωση

Διευκρίνιση: 
Μέσα στη τάξη έγινε κλήρωση για τη διανομή των ρόλων
Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλης Κεραμάρης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια