Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10 λεπτά

Μελέτη της σεισμικότητας της Ελλάδας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές στην 1η φάση χρησιμοποιούν το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης «Google Earth», το οποίο είναι προεγκατεστημένο στους υπολογιστές τους, για να μελετήσουν τη σεισμικότητα της Ελλάδας και τα στοιχεία των σεισμών, που παρέχονται απ’ την οπτικοποίησή τους. Πριν την εφαρμογή της δραστηριότητας και τη συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας 1, ο εκπαιδευτικός θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος και θα εξηγήσει σε γενικές γραμμές στους μαθητές ότι θα ασχοληθούν με τον εντοπισμό σεισμών στον ελλαδικό χώρο και τη συλλογή στοιχείων για τους σεισμούς αυτούς.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)