Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ολυμπιακοί Αγώνες: μια πορεία από το παρελθόν στο σήμερα

45 λεπτά

Γενικά συμπεράσματα και αποτίμηση της έρευνας

Στην τρίτη και τελευταία φάση του σεναρίου οι μαθητές θα προβούν στην υλοποίηση παρουσιάσεων (Power Point) συνθέτοντας το υλικό που μελετήθηκε και διερευνήθηκε κατά τις δύο προηγούμενες σχολικές ώρες. Η επιλογή έγκειται στις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους και ο εκπαιδευτικός δεν θα επέμβει καθόλου, παρά μόνο, εάν παρουσιαστούν τεχνικής φύσεως δυσκολίες ολοκλήρωσης των παρουσιάσεων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΖΙΝΗ (Εκπαιδευτικός)