Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"Από την πρώτη ύλη ... στο προϊόν", μια ταινία μικρού μήκους

15 λεπτά

Οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο

Φύλλα Εργασίας

Δίνεται φύλλο εργασίας στους μαθητές με οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο και σύντομες επεξηγήσεις. Οι οδηγίες αναρτώνται στις σελίδες wiki του μαθήματος της τεχνολογίες Β' Γυμνασίου.

Το οπτικοακουστικό υλικό έχει συγκεντρώθεί και αναρτάται στο dropbox σε κοινό φάκελο με όσους μαθητές το έχουν εγκατεστημένο. Σε όσους δεν το έχουν στέλνεται ο σύνδεσμος του dropbox με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (για όσους δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει δημιουργηθεί ένας κοινός λογαριασμός και τους έχει δοθεί ο κωδικός). Έτσι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο οπιτικοακουστικό υλικό που τραβήχτηκε στη βιομηχανία.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια