Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"Από την πρώτη ύλη ... στο προϊόν", μια ταινία μικρού μήκους

45 λεπτά

Παρουσίαση των βίντεο από τους μαθητές.

Τα βίντεο θα παρουσιαστούν στην τάξη και οι μαθητές θα πρέπει να τα αξιολογήσουν χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα κριτήρια. Την τελική επιλογή του καλύτερου βίντεο θα κάνει ο/η καθηγητής/τρια λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των μαθητών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια