Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

5 λεπτά

Εργασίες σε βάθος χρόνου - Αναστοχασμός

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή:

  • εισάγουμε μια επιπλέον εργασία, που θα πραγματοποιηθεί εκτός τάξης και σε περίοδο μιας ή δύο εβδομάδων,
  • δίνονται οδηγίες στις ομάδες με μορφή κειμένου και ίσως χρειαστούν κάποιες επεξηγήσεις προφορικά,
  • παράλληλα δίνεται ένα έντυπο φύλλο εργασίας, για χειρόγραφη συμπλήρωση στο σπίτι, στο οποίο  καλείται η τάξη σε αναστοχασμό και μεταγνωστικές εκτιμήσεις.

Οδηγίες για την τελική εργασία

Σχόλιο: 
Οι ικανότητες των παιδιών να χειρίζονται συσκευές και λογισμικά είτε διαδικτυακά είτε τοπικά μπορεί να ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Με το δεδομένο αυτό όπου χρειάζεται μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στην εργασία. Εκείνο που προέχει είναι η εμπλοκή των παιδιών σε συνεργατικές και δημιουργικές ερευνητικές διαδικασίες, Τα μέσα δεν είναι αυτοσκοπός και μπορούν να τροποποιηθούν.

Επεκτάσεις-Προεκτάσεις (προαιρετικές)

Διαδραστική εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)