Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Υλικό Υπολογιστή

15 λεπτά

Διερεύνηση του Υλικού ενός Υπολογιστή

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, διερευνούν τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος στη διαδραστική εφαρμογή "ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" (από Φωτόδεντρο). Έπειτα γράφουν στη ζωγραφιά τους το όνομα κάθε συσκευής που ζωγράφισαν και συμπληρώνουν τη ζωγραφιά τους με περισσότερες συσκευές.

Επιλέξτε κάθε συσκευή της εικόνας για να μάθετε γι΄αυτήν.

Διευκρίνιση: 
Βάλτε το ποντίκι πάνω σε κάθε συσκευή (βλέπετε το όνομα) ή κάντε κλικ γα λεπτομέρειες.
Σχόλιο: 
Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/953

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε στη ζωγραφιά σας άλλες συσκευές που μπορεί να περιλαμβάνει ένας υπολογιστής.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)