Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Υλικό Υπολογιστή

30 λεπτά

Συσκευές Εισόδου - Εξόδου

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, μελετούν τη διαδραστική παρουσίαση που αφορά τις περιφερειακές συσκευές και τον χωρισμό τους σε μονάδες εισόδου και εξόδου.Έπειτα καλούνται να χωρίσουν τις συσκευές (σε μονάδες εισόδου -εξόδου) στη διαδραστική εφαρμογή "Οι περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου" (από Φωτόδεντρο).

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τοποθετείστε τις συσκευές στη σωστή θέση ανάλογα με το αν είναι εισόδου ή εξόδου

Διευκρίνιση: 
Πατήστε στο βέλος για να ξεκινήσετε ...
Σχόλιο: 
Εφαρμογή Φωτόδεντρου με όνομα "Οι περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου": http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1019?locale=el

Δραστηριότητα

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)