Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Υλικό Υπολογιστή

10 λεπτά

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής;

Ο εκπαιδευτικός ρωτά την τάξη "Τι είναι ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής" και ζητά από τους μαθητές να ζωγραφίσουν την απάντηση (σε ένα φύλλο χαρτί ή στο τετράδιό τους).

Δραστηριότητα: Ζωγραφίζω τον Υπολογιστή

Διευκρίνιση: 
Ζωγραφίστε τι πιστεύετε ότι είναι ένας "Ηλεκτρονικός Υπολογιστής".
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)