Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Υλικό Υπολογιστή

15 λεπτά

Εννοιολογικός Χάρτης Υλικού Υπολογιστή

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν τις γνώσεις τους συμπληρώνοντας έναν εννοιολογικό χάρτη για το Υλικό του Υπολογιστή.

Μια Ζωγραφιά από λέξεις

Σχόλιο: 
Για να θυμηθείτε τι είναι ένας εννοιολογικός χάρτης, δείτε: Μια ζωγραφιά "από λέξεις", από τη Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού)-Βιβλίο μαθητή Κεφ.1 - Εν.2, διαθέσιμο στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13990/

Τι μάθαμε σήμερα; Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ...

Σωστό ή λάθος;

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)