Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

35 λεπτά

Ζωντανεύω τα αντικείμενα της κάρτας

Φύλλα Εργασίας

Στο σημερινό μάθημα οι μαθητές θα συνεχίσουν το έργο τους για να "δώσουν ζωή" στα αντικείμενα της χριστουγεννιάτικης κάρτας. 

Οι μαθητές φτιάχνουν σενάριο για τα αντικείμενά τους χρησιμοποιώντας τις εντολές «όταν στη σημαία γίνει κλικ», «για πάντα» και«άλλαξε εφέ κατά».

Όταν ολοκληρώσουν το έργο τους και πατήσουν τη "σημαία", όλα τα αντικείμενα θα εκτελέσουν τα σενάρια τους ταυτόχρονα και η κάρτα τους θα "ζωντανέψει".

Δραστηριότητα 1η

Τι μάθαμε σήμερα; Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ...

Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης

Διευκρίνιση: 
Γίνονται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)