Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

45 λεπτά

Ζωγραφίζω & διαχειρίζομαι αντικείμενα στο Scratch

Φύλλα Εργασίας

Στο σημερινό μάθημα οι μαθητές θα συνεχίσουν το έργο τους και θα φτιάξουν χριστουγεννιάτικες μπάλες για το δέντρο τους.

Θα γνωρίσουν τις επιλογές/τρόπους για τη δημιουργία νέου αντικειμένου και θα δημιουργήσουν (ζωγραφίζουν) ένα νέο αντικείμενο στο Scratch (μια μπάλα).

Έπειτα θα γνωρίσουν ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν σε ένα αντικείμενο (αντιγραφή, διαγραφή και μετονομασία) και θα τις εκτελέσουν.

Θα εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ του αντικειμένου και του σκηνικού και τέλος θα ασχοληθούν με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

 

Εισαγωγή - δημιουργία νέων αντικειμένων

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ πάνω στους κύκλους για να δείτε πώς μπορείτε να βάλετε νέο αντικείμενο στο έργο σας

Δραστηριότητα 1η

Βοήθεια για τη δραστηριότητα

Ερώτημα: Πώς μπορώ να αλλάξω όνομα σε ένα αντικείμενο;

Δραστηριότητα 2η

Τι μάθαμε σήμερα; Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ...

Επιλογές για κάθε αντικείμενο.

Διευκρίνιση: 
Οι επιλογές φαίνονται κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αντικείμενο στην περιοχή αντικειμένων.

Κάτω από τη σκηνή βρίσκονται τέσσερις επιλογές για το νέο αντικείμενο. Τι κάνει η καθεμία;

Διευκρίνιση: 
Για να βρείτε την απάντηση περάστε το ποντίκι σας πάνω από κάθε εικόνα στο Scratch.

Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης

Διευκρίνιση: 
Γίνονται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)