Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

10 λεπτά

Παρουσίαση του περιβάλλοντος Scratch

Γίνεται μια σύντομη ξενάγηση στο περιβάλλον εργασίας του Scratch (offline έκδοση).

Γρήγορη ξενάγηση στο Περιβάλλον Εργασίας του Scratch

Διευκρίνιση: 
Εικόνα με διαδραστικά σημεία: Κάντε κλικ σε κάθε σημείο για να δείτε πώς λέγεται η κάθε περιοχή και τι κάνει

Βρες τις περιοχές στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Διευκρίνιση: 
Σύρε το όνομα κάθε περιοχής στη σωστή θέση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)