Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

10 λεπτά

Επέκταση - Επανάληψη (εφόσον υπάρχει χρόνος)

Οι μαθητές εφόσον ολοκληρώσουν έγκαιρα την φάση 4, μπορούν να επεκτείνουν το έργο τους φτιάχνοντας δώρο και αστέρι (το κάθε μέλος της ομάδας θα φτιάξει ένα νέο αντικείμενο στην ζωγραφική), και δίνοντας στα αντικείμενά τους σενάριο όπου θα εφαρμόζουν διαφορετικά εφέ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)