Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης

60 λεπτά

Κατασκευή και ερμηνεία γραφικής παράστασης

Φύλλα Εργασίας

Ζητείται από τους μαθητές να παραστήσουν σε ένα σύστημα συντεταγμένων τα σημεία (χ, Ε) του πίνακα τιμών που κατασκεύασαν στην προηγούμενη φάση και αναφέρεται στο ορθογώνιο περιμέτρου 20. Η ένωση αυτών των σημείων τους δίνει μια πολυγωνική γραμμή. Η δυσκολία να παραστήσουν ένα μεγάλο πληθος σημείων και σαν συνέπεια αυτού να αντιληφτούν ότι η καμπύλη αποτελείται από ένα σύνολο άπειρων σημείων, διευκολύνεται με τη χρήση του δυναμικού λογισμικού που έχουν στη διαθεσή τους. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, οι μαθητές μπορούν επίσης να συνδέσουν δυναμικά τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας έννοιας αλλά και να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη σχέση των μεταβλητών που εμπλέκονται στο πρόβλημα και άρα και για  την επίλυση του αρχικού προβλήματος.

 

Ερμηνεία γραφικής παράστασης

Διευκρίνιση: 
Ανοίξτε το αρχείο "Μεγιστοποίηση εμβαδού ορθογωνίων σταθερών περιμέτρων μέσω ερμηνείας γραφικής" με τη βοήθεια του επόμενου διαδραστικού εργαλείου
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)