Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης

30 λεπτά

Συμμεταβολές σε ορθογώνια

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση οι μαθητές εργάζονται στο Sketchpad έχοντας στη διάθεσή τους τόσο τους πίνακες τιμών όσο και τις γραφικές παραστάσεις της προηγούμενης φάσης. Ο στόχος τους είναι να ανακαλύψουν σχέσεις που αναφέρονται στη συμμεταβολή των στοιχείων του ορθογωνίου (πλευρά, περίμετρος και εμβαδό) και να εκφράσουν σε συμβολική μορφή σχέσεις που συνδέουν τα εμπλεκόμενα μεγέθη.

Ερώτηση 'Σωστό/Λάθος' σε συμμεταβολές: μήκους, περιμέτρου και εμβαδού

Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής στη συμμεταβολή μήκους και πλάτους

Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής σε ορθογώνιο μέγιστου εμβαδού

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)