Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης

45 λεπτά

Συσχέτιση μεταβλητών

Φύλλα Εργασίας

Στους μαθητές αρχικά δίνεται για επίλυση το πρόβλημα εύρεσης του μέγιστου εμβαδού ορθογωνίων σταθερών περιμέτρων αλλά μεταβλητών διαστάσεων.

Αφού οι μαθητές σχεδιάσουν στο φύλλο εργασίας τους ορθογώνια που να ικανοποιούν τις συνθήκες του προβλήματος, θα καταλήξουν:

1) σε σχέσεις που δίνουν α) την μια πλευρά συναρτήσει της άλλης  και β) το εμβαδό του ορθογωνίου συναρτήσει της μιας  πλευράς

2) στην έννοια της συνάρτησης ως συσχέτιση δυο μεταβλητών

Η κατασκευή του πίνακα τιμών για τις αντίστοιχες συναρτήσεις θα τους οδηγήσει σε μια πρώτη εκτίμηση του μέγιστου εμβαδού.

 

Σχεδίαση και υπολογισμός εμβαδού ορθογωνίου περιμέτρου 20

Η συσχέτιση του μήκους και του πλάτους ορθογωνίου περιμέτρου 20

Συμπλήρωση πίνακα τιμών της σχέσης που συνδέει το πλάτος ψ με το μήκος χ του ορθογωνίου περιμέτρου 20

Ορισμός της έννοιας της Συνάρτησης

Συσχέτιση του εμβαδού και του μήκους του ορθογωνίου περιμέτρου 20

Συμπλήρωση πίνακα τιμών για τη συνάρτηση του εμβαδού

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)