Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ

35 λεπτά

Τυποποίηση - Modul

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές μαθαίνουν για την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της ύπαρξης της τυποποίησης των οδοντώσεων και το Modul.

Στη συνέχεια οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι όλες οι διαστάσεις ενός κανονικού δοντιού είναι συνάρτηση του Modul και καταλήγουν στις μαθηματικές σχέσεις και τύπους που αφορούν τις οδοντώσεις.

Η χρησιμότητα των γνώσεων αυτών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην επίλυση των αντίστοιχων με τη θεματική ενότητα ασκήσεων.

Τυποποίηση - Modul

Διευκρίνιση: 
Πλοηγηθείτε στη διαδραστική παρουσίαση κάνοντας κλικ στο μενού των διαφανειών. Μελετήστε προσεκτικά και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Ερώτηση μοναδικής επιλογής για την τυποποίηση στις οδοντώσεις.

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε (με αριστερό κλικ) την σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση.

Ερωτήσεις κατανόησης στην τυποποίηση των γραναζιών

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση.

Διευκρίνιση: 
Διαλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω εκφράσεις.

Ερωτήσεις αντιστοίχισης στην τυποποίηση των γραναζιών

Διευκρίνιση: 
Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τον τύπο στο σωστό κενό.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στο πλαίσιο της πρότασης και συμπληρώστε με ελληνικά πεζά γράμματα τη σωστή λέξη.

Επιλέξτε τη σωστή φράση

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)