Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση

45 λεπτά

Δοκιμασίες μέτρησης της φυσικής κατάστασης

Η φάση διεξαγωγής των δοκιμασιών για τη μέτρηση των υπολοίπων δομικών στοιχείων της φυσικής κατάστασης, δηλαδή της ευλυγισίας, της στατικής και εκρηκτικής δύναμης και της αερόβιας αντοχής.

Οι μετρήσεις των σωματομετρικών χαρακτηριστικών του ύψους, του βάρους και της σωματικής σύνθεσης συνιστάται να παραλειφθούν καθώς αποτελούν ευαίσθητα στοιχεία, σε μια ηλικία μάλιστα κατά την οποία παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά αύξησης του βάρους. Άλλωστε, το ύψος και το βάρος τους -αν δεν τα γνωρίζοουν ήδη- μπορούν να μετρηθούν και εκτός σχολείου και, εφόσον το επιθυμούν να τα καταγράψουν στο ατομικό φύλλο εργασίας που θα παραλάβουν κατά τη διεξαγωγή της 3ης φάσης.

Επιπλέον, επειδή η πλειοψηφία των σχολείων δε διαθέτει χειροδυναμόμετρο για την αξιολόγηση της στατικής δύναμης ή επειδή κάποιος εκπαιδευτικός επιλέγει να μην πραγματοποιήσει κάποιες δοκιμασίες, παρέχονται οδηγίες διόρθωσης του δείκτη φυσικής κατάστασης σύμφωνα με τις μετρήσεις από τις δοκιμασίες που θα διεξαχθούν.

 

Γενικές επισημάνσεις

1. Δοκιμασία μέτρησης της ευλυγισίας

Στιγμιότυπα από τη δοκιμασία ευλυγισίας της εφαρμογής Κότινος

​Οδηγίες κατασκευής κιβωτίου για τη δοκιμασία μέτρησης της ευλυγισίας (Κλικ στα διαδραστικά σημεία για την εμφάνιση περιγραφής)

2. Άλμα σε μήκος χορίς φορά για τη μέτρηση της εκρηκτικής δύναμης

Στιγμιότυπα από τη δοκιμασία εκρηκτικής δύναμης της εφαρμογής Κότινος

3. Δοκιμασία μέτρησης στατικής δύναμης με χειροδυναμόμετρο

Στιγμιότυπα από τη δοκιμασία στατικής δύναμης της εφαρμογής Κότινος

4. Παλίνδρομο τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής 20μ.

Βίντεο για τη δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)