Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση

45 λεπτά

Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων (ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών του τμήματος) ανά υπολογιστή. Εκτελούν την εφαρμογή του λογισμικού ΚΟΤΙΝΟΣ που αφορά τη φυσική κατάσταση και συμπληρώνουν σχετικό ατομικό φύλλο εργασίας. Στο κομμάτι που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης, κάθε μαθητής/τρια εκ περιτροπής συμπληρώνει τα στοιχεία του/της από τις μετρήσεις της 2ης φάσης προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο της δικής του/της φυσικής κατάστασης. Το σενάριο ολοκληρώνεται με ανακεφαλαίωση και εξαγωγή συμπερασμάτων στην ολομέλεια της τάξης. Στον βιντεοπροβολέα προβάλλονται ερωτήσεις αναφορικά με τα ωφέλη της καλής φυσικής κατάστασης. Οι μαθητές απαντούν και αιτιολογούν τις απαντήσεις τους. Ο εκπαιδευτικός εστιάζει στα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά ή σε εκείνα στα οποία παρουσιάζονται μαθησιακές δυσκολίες.

Επίλεξε μία από τις απαντήσεις στην παρακάτω ερώτηση πολλαπλής επιλογής:

Ερωτήσεις αντιστοίχισης (Αερόβια αντοχή)

Ερωτήσεις αντιστοίχισης (Μυϊκή δύναμη)

Ερωτήσεις αντιστοίχισης (Μυϊκή αντοχή)

Ερωτήσεις αντιστοίχισης (Ευλυγισία)

Ερωτήσεις αντιστοίχισης (Σωματική σύνθεση)

Συζήτηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)