Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

5 λεπτά

Εισαγωγή

Στη φάση αυτή επιχειρείται διερεύνηση/ανάδειξη των ιδεών/γνώσεων/απόψεων των μαθητών σχετικά με τις έννοιες "βραχυκύκλωμα" και "ηλεκτρική ασφάλεια".

Μέσω 2 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που απαντώνται ατομικά ή ομαδικά στην ολομέλεια της τάξης (ενδεικτικά: ο εκπαιδευτικός προβάλλει διαδοχικά τις ερωτήσεις σε οθόνη προβολής και οι μαθητές, σε ομάδες των 2-3, πχ ανά θρανίο, χαρακτηρίζουν, αιτιολογώντας αν είναι δυνατόν, ως σωστή ή λανθασμένη διαδοχικά, μια ανά ομάδα, τις οκτώ απαντήσεις), με ανάπτυξη κατάλληλης συζήτησης από τον εκπαιδευτικό, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί διαμορφωτικά το σχετικό γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών του και -ανατροφοδοτούμενος- διαμορφώνει το σχεδιασμό του για τη συνέχιση της διδασκαλίας.

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 1

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)