Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

7 λεπτά

Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, οι μαθητές, σε ομάδες των 2 ή 3, εκτελούν (ομαδικά) τη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας (διανέμεται και συμπληρώνεται ένα αντίτυπο του φύλλου εργασίας ανά ομάδα).

Στη συνέχεια, με την αξιοποίηση της προσομοίωσης "Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος" που προβάλλεται στην οθόνη της τάξης, ο εκπαιδευτικός κατευθύνει διερευνητική συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, αξιοποιώντας και τα φύλλα εργασίας που μόλις ολοκλήρωσαν οι ομάδες των μαθητών. Σημειώνεται ότι η προσομοίωση (με την επιλογή "ηλεκτρόνια" και τη δυνατότητα μεταβολής της τιμής της τάσης και της πολικότητάς της) προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης της συζήτησης σε θέματα όπως η τάση, η ένταση και η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι προηγούμενες δραστηριότητες μπορούν -ενδεχομένως- να συνεχισθούν/επεκταθούν, με την αξιοποίηση -στη συνέχεια- της προσομοίωσης  "Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος (ποσοτική)" (το βραχυκύκλωμα μπορεί να επιτευχθεί με μηδενισμό αντίστασης). 

 

Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος

Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος (ποσοτική)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)