Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

3 λεπτά

Ηλεκτρική ασφάλειεα

Σε αυτή τη σύντομη φάση ο εκπαιδευτικός, προβάλλοντας διαδοχικά στην οθόνη προβολής τις εικόνες "Ασφάλειες" και "Ηλεκτρικός πίνακας" αναπτύσσει στην ολομέλεια της τάξης σχετική συζήτηση.

Προτείνεται ανάθεση ως ατομική εργασία για το σπίτι: ο εντοπισμός και η καταγραφή από κάθε μαθητή (σε συνεργασία με τους γονείς του) των ασφαλειών (και των τιμών τους σε Α) του ηλεκτρικού πίνακα της οικίας του.

Ασφάλειες

Διευκρίνιση: 
Διάφορα είδη ασφαλειών

Ηλεκτρικός πίνακας

Διευκρίνιση: 
Τυπικός οικιακός ηλεκτρικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)