Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εικονομαχία: Η πολιτική, η θρησκευτική και η κοινωνική πλευρά

20 λεπτά

Οι συνέπειες

Οι μαθητές επεξεργάζονται τις ειδικότερες και γενικότερες συνέπειες του φαινομένου της Εικονομαχίας σε πολλαπλά επίπεδα: θρησκευτικό, κοινωνικό, πολιτικό. Απαιτείται ομαδοσυνεργατική προσέγγιση.

Ομάδα Α΄ : Οι κοινωνικές συνέπειες

Ομάδα Β΄: Οι πολιτιστικές - πνευματικές συνέπειες

Ομάδα Γ΄: Οι πολιτικές αντιδράσεις

Στρατιωτικές ενέργειες

Ομάδα Δ΄: Οι σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών

Συμπερασματικά

Αυτοαξιολόγηση εργασίας

Σύντομη αξιολόγηση (για το σπίτι)

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)