Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα

30 λεπτά

Βρες την κρυμμένη ιστορία

Στην ολομέλεια παρουσιάζεται σε μορφή φωτοϊστορίας, ο μύθος του Αισώπου "Η αλεπού και τα σταφύλια" και δίνεται χρόνος για σιωπηλή και προσεκτική παρατήρηση των εικόνων. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν την ιστορία, αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες που περιέχουν οι εικόνες, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες οπτικού γραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη φάση, δίνεται στην εύστοχη χρήση λεκτικών σχημάτων που α) συναντιώνται στην αρχή μιας ιστορίας (όπως, Μια φορά κι έναν καιρό),  β) που διευκολύνουν την τήρηση της διαδοχικής σειράς των γεγονότων (όπως, Πρώτα), γ) συνδετικών φράσεων (όπως, Προθέσεις, Συνδέσμους και Επιρρήματα) καθώς και στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση τους.

Η Αλεπού και τα Σταφύλια

Διευκρίνιση: 
Ο/η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά τα δύο λεκτικά σχήματα και τους ζητά να αιτιολογήσουν την επιλογή τους
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)