Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα

30 λεπτά

Τέσσερις Εικόνες-Μια Ιστορία

Ως αφετηριακό υλικό για την ανάπτυξη της αφήγησης, σε αυτή τη φάση, αξιοπούνται μόνο τέσσερις εικόνες σχετικές με το μύθο "Η Αλεπού με τα σταφύλια". Τα παιδιά σε μικρές ομάδες ενθαρρύνονται να ερμηνεύσουν και να αποτιμήσουν τις οπτικές έννοιες των εικόνων (οι οποίες παρουσιάζονται και στις δύο περιπτώσεις σε τυχαία σειρά) προκειμένου να ανασυνθέσουν την ιστορία. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία της στην ολομέλεια προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με την επιλογή τοποθέτησης των εικόνων, αλλά και για να διευκολυνθεί η ομότιμη αξιολόγηση (peer review).

Βάλε την ιστορία στη σειρά

Διευκρίνιση: 
Το κείμενο λειτουργεί βοηθητικά, ως ένα κριτήριο αξιολόγησης της χρονικής ακρίβειας των πληροφοριών που δίνονται για κάθε εικόνα

Αντιστοίχησε τους αριθμούς με τις εικόνες

Διευκρίνιση: 
Κρίνεται σκόπιμο, ο/η εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει τα παιδιά, να αξιοποιούν εύστοχα συνδετικές φράσεις κατά την αφήγηση
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)