Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα

20 λεπτά

Πες την ιστορία με μια παροιμία

Στην ολομέλεια παρουσιάζεται μία εικόνα που συνοψίζει το μύθο, "Η αλεπού και τα σταφύλια". Ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεκτικά την εικόνα, και να περιγράψουν την κεντρική ηθικοδιδακτική ιδέα που περιέχεται στο μύθο (στην προκειμένη περίπτωση αποδοκιμάζεται η αλαζονεία). Επιχειρώντας να διευκολύνει την κατανοήση του συμβολικού και αλληγορικού χαρακτήρα των μύθων του Αισώπου, ο/η εκπαιδευτικός προτείνει διάφορες παροιμίες και ενθαρρύνει τα παιδιά, σε μικρές ομάδες, να σκεφτούν προκειμένου να αιτιολογήσουν ποια από τις παροιμίες αντιπροσωπεύει καλύτερα το επιμύθιο (την κεντρική ιδέα που αναδείχθηκε κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια).

Πες την ιστορία με μια παροιμία

Παροιμία 1

Παροιμία 1

Παροιμία 2

Παροιμία 2

Παροιμία 3

Παροιμία 3

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)