Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ορισμός του ορισμένου ολοκληρώματος και δημιουργία αρχικής συνάρτησης

15 λεπτά

Έλεγχος κατανόησης – αυτοαξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή ξεκινά με μια παρουσίαση – ανακεφαλαίωση των όσων έχουν συζητηθεί για την αρχική συνάρτηση και γίνεται σύνδεση των όσων έχουν εφαρμόσει οι μαθητές, ειδικότερα στις τελευταίες δραστηριότητες της προηγούμενης φάσης, με αυτά που θα εφαρμόζουν στη συνέχεια, κάνοντας χρήση του θεμελιώδους θεωρήματος ολοκληρωτικού λογισμού. Στη συνέχεια οι μαθητές θα εμπλακούν σε διαδικασίες ελέγχου κατανόησης και αυτοαξιολόγησης Οι διαδικασίες αυτές περιέχουν κατά βάση απλές αλγεβρικές εφαρμογές αλλά πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να υπάρχει αναφορά στις γεωμετρικές διασυνδέσεις που απορρέουν από αυτές, με στόχο την επιπλέον νοηματοδότηση αυτών (των αλγεβρικών διαδικασιών).

Οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και αναστοχασμού στην τάξη εφόσον επαρκεί ο χρόνος.

Η συνάρτηση-ολοκλήρωμα Ανακεφαλαίωση

Έλεγχος κατανόησης – αυτοαξιολόγηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)