Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

5 λεπτά

Εισαγωγή - Προσανατολισμός.

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια του όγκου κυλίνδρου, με τις διαστάσεις του και ενημερώνονται με λίγα λόγια για τη χρησιμότητα του υπολογισμού του στην εργασία τους  καθώς και για τη σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να κάνουν και των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να ολοκληρώσουν στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στις γνώσεις που είναι απαραίτητες και στις οποίες θα ανατρέξουν οι μαθητές, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την άσκηση.

Εισαγωγή

Κυλινδρος

Διευκρίνιση: 
Οι διαστάσεις ενός κυλίνδρου είναι η διάμετρος d και το ύψος h.
Σχόλιο: 
H διάμετρος του κυλίνδρου d ισούται με το άθροισμα των δύο ακτίνων r.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)