Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

20 λεπτά

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Ανατροφοδότηση

Φύλλα Εργασίας

Αφού έχετε τελειώσει την εργαστηριακή άσκηση καλείστε να συζητήσετε τα αποτελέσματά σας μέσα στην τάξη και στη συνέχεια να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αξιολόγησης.

Ερωτήσεις Αξιολόγησης 1

Ερωτήσεις Αξιολόγησης 2

Ερωτήσεις Αξιολόγησης 3

Ερωτήσεις Αξιολόγησης 4

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)