Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

30 λεπτά

Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη δεύτερη φάση οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν αντιπαράθεση επιχειρημάτων στηριζόμενοι σε κριτήρια αποτίμησης του επιχειρηματολογικού λόγου που τους δίνονται στο 1ο Φύλλο Εργασίας αυτής της φάσης. Η αντιπαράθεση αυτή προτείνεται να διεξαχθεί ως εξής: η τάξη χωρίζεται σε 4 ομάδες -3 συμμετέχουσες (1 για κάθε θεωρία) και 1 ομάδα κριτών. Κάθε ομάδα από τις συμμετέχουσες ορίζει έναν εκπρόσωπό της (3 εκπρόσωποι) οι οποίοι και επιχειρηματολογούν προσπαθώντας να πείσουν την ομάδα των κριτών για την ορθότητα της δικής τους θεωρίας (20 λεπτά). Στο τέλος η ομάδα των κριτών αποτιμά την επιχειρηματολογική ισχύ του λόγου των 3 εκπροσώπων κάθε ομάδας και ανακηρύσσει τη νικήτρια ομάδα, επιχειρηματολογώντας και εκείνη για την επιλογή της (10 λεπτά). Ο διδάσκων βοηθητικά αναλύει βασικά στοιχεία επιχειρηματολογίας ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές κρατούν σημειώσεις των επιχειρηματολογικών λόγων που άκουσαν βάσει των κριτηρίων που τους έχουν δοθεί στο 1ο Φύλλο Εργασίας. Προαιρετικά θα μπορούσε να γίνει μελέτη ολόκληρου του κειμένου "Επιχειρηματολογία" του Πολίτη (2006) που παρατίθεται ως 2ο Φύλλο Εργασίας σε αυτή τη φάση.

Μορφές Επιχειρηματολογίας

Η γλώσσα της επιχειρηματολογίας 1

Η γλώσσα της Επιχειρηματολογίας 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)