Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

30 λεπτά

Ομαδική εργασία: Επεξεργασία ή συγγραφή λήμματος

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές έχοντας υπόψη τους τα όσα κατέγραψαν στην 1η φάση του σεναρίου σχετικά με τις θεωρίες των πηγών της γνώσης, τους φιλοσόφους-εκπροσώπους κάθε θεωρίας και τα επιχειρήματά τους και μάλιστα μετά την εμπειρία της χρήσης της επιχειρηματολογίας στη 2η Φάση, εργάζονται ομαδοσυνεργατικά προκειμένου είτε να συμπληρώσουν το αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia (http://el.wikipedia.org/wiki) (Ορθολογισμός, Εμπειρισμός) που ήδη υπάρχει, είτε να δημιουργήσουν ένα νέο (Συνθετική Προσέγγιση). Αφού εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και εγγραφούν ως χρήστες στην ελληνική έκδοση της Wikipedia, δημοσιεύουν την ομαδική τους εργασία με τη μορφή λήμματος στη συνεργατικού τύπου ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια.

Ομάδα Ορθολογιστών

Διευκρίνιση: 
Η ομάδα των Ορθολογιστών επισκέπτεται την ελληνική έκδοση της Wikipedia και συμπληρώνει αφού κάνει εγγραφή το αντίστοιχο λήμμα
Σχόλιο: 
Αφού κάνετε εγγραφή συμπληρώστε το λήμμα του Ορθολογισμού με επιπλέον πληροφορίες που συλλέξατε

Ομάδα Εμπειριστών

Διευκρίνιση: 
Η ομάδα των Εμπειριστών επισκέπτεται την ελληνική έκδοση της Wikipedia και συμπληρώνει αφού κάνει εγγραφή το αντίστοιχο λήμμα
Σχόλιο: 
Αφού κάνετε εγγραφή στην ελληνική έκδοση της Wikipedia συμπληρώστε το αντίστοιχο λήμμα για τον Εμπειρισμό.

Ομάδα οπαδών της Συνθετικής Προσέγγισης Καντ

Διευκρίνιση: 
Η ομάδα των Οπαδών της Συνθετικής Προσέγγισης Καντ επισκέπτεται την ελληνική έκδοση της Wikipedia και αφού κάνει εγγραφή δημιουργεί το αντίστοιχο λήμμα
Σχόλιο: 
Αφού κάνετε εγγραφή στην ελληνική έκδοση της Wikipedia δημιουργήστε το λήμμα "Συνθετική προσέγγιση Καντ".
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)