Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

30 λεπτά

Παρουσίαση στην ολομέλεια - Αυτοαξιολόγηση

Σε αυτή την τέταρτη και τελευταία φάση του σεναρίου οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης την τελική τους εργασία όπως δημοσιεύτηκε ως λήμμα στην ελληνική έκδοση της Wikipedia (http://el.wikipedia.org). Η παρουσίαση γίνεται με χρήση βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος παρουσιάσεων. Σε αυτή την τελική φάση δεν υπάρχει η έννοια του νικητή -όπως παρουσιάστηκε στη φάση της επιχειρηματολογίας. Ως τελικό βήμα ολοκλήρωσης του σεναρίου προβάλλει η αυτοαξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή προτείνω να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά τόσο ασκήσεις κλειστού τύπου που θα ελέγχουν τη γνωστική κατανόηση του μαθήματος (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού κτλ), όσο και ανοιχτού τύπου (δυνατά σημεία του σεμιναρίου, προτάσεις βελτίωσης). Ενδεικτικά προτείνονται οι επισυναπτόμενες δραστηριότητες.

Αυτή τη φορά στο φως!

Διευκρίνιση: 
Συζήτηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία του σεναρίου. Τι έχετε αποκομίσει;
Σχόλιο: 
Ο φιλόσοφος είναι πια στο φως! Εσείς;
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)