Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γραμμικά συστήματα 2x2 - Γεωμετρικές διασυνδέσεις

30 λεπτά

Παραμετρικά συστήματα

Φύλλα Εργασίας

Ως γνωστό, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών αδυνατεί να νοηματοδοτήσει  την ύπαρξη παραμέτρου σε μια σχέση. Αρκετές φορές η σημασία της παραμέτρου φαίνεται να είναι ίδια (για αυτούς) με τη σημασία ενός αγνώστου. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι έτσι δημιουργείται μια “οικογένεια” από μέλη με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, ενώ, σε αντίθεση με τα παραπάνω,  για συγκεκριμένη τιμή της παραμέτρου φαίνεται να μπορούν να αναγνωρίσουν το εκάστοτε μέλος.

Με τις μέχρι τώρα δραστηριότητες έχουν σχεδιάσει, έστω και ακούσια, ευθείες οι οποίες εξαρτώνται από παραμέτρους, άρα αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διαπραγμάτευση της έννοιας της παραμέτρου.

Προτείνεται στο φύλλο εργασίας  οι μαθητές να σχεδιάσουν τις παραμετρικές ευθείες. Αν παρ’ όλα αυτά ο διδάσκων εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρόνος που δεν μπορεί να διαθέσει, υπάρχει η δυνατότητα στο προσφερόμενο αρχείο να εμφανιστούν οι ευθείες και το σημείο τομής τους. Ο διδάσκων θα πρέπει να δώσει προφορικά την οδηγία στους μαθητές να γράψουν στην εισαγωγή «help=1»

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με μια επιπλέον δραστηριότητα που είναι μια παρατήρηση που ζητείται από τους μαθητές σχετικά με τη σχέση που ικανοποιούν οι λύσεις του συγκεκριμένου συστήματος. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι αυτό δεν είναι κανόνας για κάθε παραμετρικό σύστημα. Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει ένα σύστημα που θα δοθεί ως άσκηση στους μαθητές, αλλά οι λύσεις του δεν θα ικανοποιούν κάποια συγκεκριμένη σχέση.

Παραμετρικό γραμμικό σύστημα

Διευκρίνιση: 
Θα εργαστούμε με το φύλλο εργασίας 1
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)