Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αχτένιστη Αγελάδα

15 λεπτά

Αναγνώριση γράμματος Α

Τα παιδιά αναγνωρίζουν και επισημαίνουν το γράμμα Α σε τμήμα κείμενου της "Αχτένιστης αγελάδας".

Η Αχτένιστη Αγελάδα: ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)