Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αχτένιστη Αγελάδα

10 λεπτά

Ποιες λέξεις ξεκινούν από τη φωνούλα Α. Ποιες όχι;

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνονται εικόνες αντικειμένων που αρχίζουν από Α και περιέχονται στο βίντεο της Αχτένιστης Αγελάδας.  Δίνονται επίσης και εικόνες από αντικείμενα των οποίων το όνομα ξεκινά από άλλα φωνήματα. Τα νήπια καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή στήλη.

Βάλε τις λέξεις που ξεκινούν με τη φωνούλα Α, στη στήλη του Α.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)