Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γενετική - Γενετικό Υλικό

15 λεπτά

Κατασκευή καρυότυπου ανθρώπου

Βιντεοσκοπημένη επίδειξη παρασκευής ανθρώπινου καρυότυπου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο. Ανοίξτε τα ηχεία.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Άσκηση

Σχόλιο: 
Διαδραστική άσκηση δημιουργίας του ανθρώπινου καρυότυπου.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)