Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γενετική - Γενετικό Υλικό

15 λεπτά

Κοινοποίηση θέματος - Εισαγωγή στη Γενετική

Οι μαθητές ενημερώνονται για το θέμα.

Με φωτογραφίες, εικόνες μικροσκοπίου, σχηματικές παραστάσεις και αφήγηση, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες και όροι της Γενετικής (σύσταση, δομή, οργάνωση και εντοπισμός του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά κύτταρα, απλοειδείς και διπλοειδείς οργανισμοί, ομόλογα, αυτοσωμικά και φυλετικά χρωμοσώματα, καρυότυπος, φυλοκαθορισμός στον άνθρωπο).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο. Ανοίξτε τα ηχεία.

Διερεύνηση γνώσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)