Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γενετική - Γενετικό Υλικό

10 λεπτά

Μεταλλάξεις στον άνθρωπο

Με την αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού και σύντομων κειμένων, παρουσιάζονται διαφορετικές γονιδιακές μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές ανωμαλίες του ανθρώπου (αλφισμός, σύνδρομο Down, σύνδρομο Turner, σύνδρομο Klinefelter, εξαδακτυλία) και περιγράφονται τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των φορέων τους. Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από διαδραστική άσκηση αντιστοίχισης που αφορά στον τρόπο κληρονόμησης της μεσογειακής αναιμίας.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο. Ανοίξτε τα ηχεία.

Ερωτήσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)