Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

45 λεπτά

Η διερεύνηση ορθογωνίου σταθερού εμβαδού

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές πειραματίζονται στο geogebra με το έτοιμο αρχείο της ισοδιαμέρισης 'isodiamerisi.ggb'.

Ο στόχος τους είναι, συμπληρώνοντας έναν πίνακα τιμών, να ανακαλύψουν τη σχέση που συνδέει τα μεγέθη 'μήκος' και 'πλάτος ' ορθογωνίου  έτσι ώστε το εμβαδόν του να είναι πάντα σταθερό. Στη συνέχεια κατασκευάζουν και ερμηνεύουν τη γραφική παράσταση των αντιστρόφως ανάλογων ποσών που προκύπτει.

 

 

Ισοδιαμέριση στο geogebra

Ο ρόλος των μεταβολέων

Διευκρίνιση: 
Πειραματιστείται στο geogebra με το αντίστοιχο αρχείο 'ισοδιαμέριση.ggb', και συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής σχετικά με το πλήθος των ορθογωνίων σταθερού εμβαδού

Πίνακας τιμών για τα μεγέθη: 'μήκος' και 'πλάτος' ορθογωνίου

Η σχέση μεταξύ 'μήκος' και 'πλάτος' σε ορθογώνιο εμβαδου 80 τ.μ

Ορισμός

Επεκτάσεις

Διευκρίνιση: 
Επιπλέον δραστηριότητα εκτός σχολικής τάξης
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)